Rois Syuriah : DR. KH. Abun Bunyamin, MA Wakil Rois Syuriah : Drs. Akhfaz Fauzi Asyikin, M. Ag KH. Diding Saefudin Zuhri, SH Ust. Ii Syafe’i Nurjaman S. Pd. I KH. Deden Anwar Fauzi, S. Ag KH. Hasyim Abdullah KH. Jalalludin KH. Hasbillah Hadamy Katib : KH. Ahmad Anwar Nasihin, SH. I Wakil Katib : H. Didin Saprudin, M. Pd...