Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Purwakarta

Rois Syuriah :

DR. KH. Abun Bunyamin, MA

Wakil Rois Syuriah :

 1. Drs. Akhfaz Fauzi Asyikin, M. Ag
 2. KH. Diding Saefudin Zuhri, SH
 3. Ust. Ii Syafe’i Nurjaman S. Pd. I
 4. KH. Deden Anwar Fauzi, S. Ag
 5. KH. Hasyim Abdullah
 6. KH. Jalalludin
 7. KH. Hasbillah Hadamy

Katib :

KH. Ahmad Anwar Nasihin, SH. I

Wakil Katib :

 1. H. Didin Saprudin, M. Pd
 2. H. Endang Apudin, M. Pd
 3. KH. Dadang Z. Muttaqien, M. Si
 4. KH. Cece Nurhimat, MA
 5. H. Mamat Suhermat, M. Si
 6.  Habib Husein Sueb
 7.  Saepunnawawi

Ketua Tanfidziyah

Drs. Bahir Muhlis, M. Pd

Wakil Ketua :

 1. Dindin Ibrahim Mulyana S. Ag
 2. H. Sona Maulida Roemardi, SS
 3. KH. Muhammad Yasmin, S. Pd.I., M. Si
 4. HAbib Salim Sueb
 5. KH. Anhar Haryadi
 6. Aep Saepudin, S. Pd. I
 7. H. Agus Sholahudin, M. Ag

Sekretaris Umum :

H. Saparudin, S. Fil,I,. MM. Pd

Wakil Sekretaris :

 1. H. Deden Saepudin, M. Hum
 2. Aceng Soleh RF
 3. Mahmud Mazahib, M. Hum
 4. Asep Saefullah, S. Ag,. M. Si
 5. Cucu Mulyana S. Pd. I
 6. Deden Saepudin, S. Pd. I
 7. Mohamad Imron Safei

Bendahara Umum :

H. Ahmad Sanusi

Wakil Bendahara :

 1. H. Zaenal Muttaqien
 2. H. Suja’i
 3. H. Nunug Nugraha, S. Pd. I